• Slideshow 26
 • Slideshow 16
 • Slideshow 20
 • Slideshow 28
 • Slideshow 38
 • Slideshow 15
 • Slideshow 55
 • Slideshow 12
 • Slideshow 50
 • Slideshow 34
 • Slideshow 21
 • Slideshow 27
 • Slideshow 08
 • Slideshow 37
 • Slideshow 42
 • Slideshow 43
 • Slideshow 30
 • Slideshow 04
 • Slideshow 23
 • Slideshow 05
 • Slideshow 52
 • Slideshow 25
 • Slideshow 01
 • Slideshow 46
 • Slideshow 13
 • Slideshow 18
 • Slideshow 07
 • Slideshow 56
 • Slideshow 14
 • Slideshow 36
 • Slideshow 45
 • Slideshow 51
 • Slideshow 53
 • Slideshow 58
 • Slideshow 59
 • Slideshow 40
 • Slideshow 11
 • Slideshow 24
 • Slideshow 48
 • Slideshow 54
 • Slideshow 49
 • Slideshow 35
 • Slideshow 57
 • Slideshow 41
 • Slideshow 10
 • Slideshow 29

DATA BEDEVAARTEN 2021


Stille Omgang 01Stille Omgang, Mirakel van Amsterdam

Nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart (aangepaste vorm)
In Voorburg kwamen enkele Stille Ommegangers samen om te kijken naar de film De Passie van het Mirakel. Daarna ging pastoor Wim Bakker van de RK federatie Vlietstreek voor in het Plechtig Lof. Het was een mooi stil moment, met gezang en gebed. "Maak het stil in jezelf, luister hierin naar De Ander". 

Een kort fotoverslag kunt u HIER vinden


Smakt St Jozef 01OPENINGSBEDEVAART KEVELAER & Sint Jozef in smakt

Vrijdag 30 April t/m Zaterdag 1 Mei

Opening bedevaartseizoen in Kevelaer met een pontificale Hoogmis

Helaas zullen wij ook dit jaar niet naar Kevelaer kunnen reizen om met onze groep pelgrims de openingsviering van het bedevaartseizoen bij te wonen. U bent echter uitgenodigd om online de viering bij te wonen.

De abt van de Norbertijnen abdij van Hamborn, prelaat Albert Thomas Dölken OPraem, opent de Kevelaer-bedevaart van dit jaar op zaterdag 1 mei 2021, onder het motto “Adem in mij, Heilige Geest”. De dienst van dit jaar voor de opening van het bedevaartseizoen kan echter alleen worden gevierd onder de bekende Corona-beperkingen. Er zijn beperkt zitplaatsen beschikbaar in de basiliek. Daarom zullen de verenigingen, ordes en broederschappen, die anders het beeld van de bedevaart naar Kevelaer jaar na jaar openen, opnieuw slechts met kleine delegaties vertegenwoordigd zijn.

Voor de aanvang van de viering zal abt Albert Dölken de pelgrimspoort van de basiliek openen met de traditionele hamerslagen op de hoofdentreedeur van de Basiliek. De korte plechtigheid wordt ook uitgezonden.

Live uitzending van de dienst Voor alle gelovigen en vooral voor de talloze pelgrims die zich nauw verbonden voelen met Kevelaer en die de dienst op 1 mei niet kunnen vieren, wordt de dienst uitgezonden in een livestream op de website https://www.wallfahrt-kevelaer.de/gottesdienste/live-uebertragung/

De pauselijke mis en de uitzending vanuit de basiliek beginnen om 10.00 uur, muzikaal uitgevoerd door een koorformatie van de basiliekmuziek onder leiding van koordirigent Romano Giefer en basiliekorganist Elmar Lehnen. De "Missa pro pace" van Christian Matthias Heiß en Marian motetten zullen te horen zijn.


Kevelaer 2015 1

Feestdag Maria van Kevelaer / Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 29 juni
Mogelijk wordt deze naar het najaar te verschuiven als dit gewenst blijkt.


Kevelaer, Maria Troosteres der Bedroefden

Augustusbedevaart van donderdag 5 t/m zaterdag 7 augustus 
Er wordt een programma gemaakt waarbij men op eigen gelegenheid aanwezig kan zijn. We blijven in nauw contacrt met het Heiligdom in Kevelaer om snel in te springen op de diverse mogelijkheden.


Heiloo 01Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood

Woensdag 15 september
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, De Moeder die alle noden en zogen van de mensen kent en luistert naar elke stem, ook de zwakste. ’s Middags wordt een bezoek gebracht aan de Abdij St. Adelbert in Egmond (Binnen).

Bedevaart zal doorgang vinden mits de omstandigheden dit toelaten.


Marialof in Den Haag

Zondag 3 oktober 
Bedevaart zal doorgang vinden mits de omstandigheden dit toelaten.

Meer informatie volgt nog.


Kevelaer 03Kevelaer, sluiting bedevaartjaar

Zondag 31 oktober en Maandag 1 november
Tweedaagse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer om op Allerheiligen het bedevaartseizoen van Kevelaer officieel af te sluiten met vele gelovigen uit meerdere landen.

In juni wordt besloten of deze bedevaart doorgang kan hebben.