• Slideshow 43
 • Slideshow 25
 • Slideshow 58
 • Slideshow 15
 • Slideshow 14
 • Slideshow 04
 • Slideshow 18
 • Slideshow 26
 • Slideshow 07
 • Slideshow 35
 • Slideshow 24
 • Slideshow 54
 • Slideshow 34
 • Slideshow 53
 • Slideshow 41
 • Slideshow 30
 • Slideshow 12
 • Slideshow 56
 • Slideshow 49
 • Slideshow 28
 • Slideshow 16
 • Slideshow 05
 • Slideshow 08
 • Slideshow 10
 • Slideshow 20
 • Slideshow 50
 • Slideshow 11
 • Slideshow 57
 • Slideshow 55
 • Slideshow 52
 • Slideshow 40
 • Slideshow 46
 • Slideshow 48
 • Slideshow 59
 • Slideshow 51
 • Slideshow 38
 • Slideshow 37
 • Slideshow 01
 • Slideshow 45
 • Slideshow 13
 • Slideshow 23
 • Slideshow 36
 • Slideshow 42
 • Slideshow 21
 • Slideshow 27
 • Slideshow 29

DATA BEDEVAARTEN 2021


Succesvolle ‘kaarsjesactie’ ook in 2021

Set1Velen missen het onderlinge contact en bezoek aan onze bedevaartplaatsen.
De kaarsjesacties gedurende het afgelopen jaar waren een groot succes. Daarom blijft het mogelijk dat voor u kaarsjes worden opgestoken bij Maria van Kevelaer.

U maakt € 0,50 per kaarsje over op banknummer NL43 INGB 0000432545 t.n.v. Haagse Bedevaarten te Rotterdam o.v.v. kaarsje(s) opsteken en uw naam.

Op vrijdag 6 augustus zullen we deze kaarsjes speciaal voor u en uw intenties aansteken.


Stille Omgang 01Stille Omgang, Mirakel van Amsterdam

Nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart (aangepaste vorm)
In Voorburg kwamen enkele Stille Ommegangers samen om te kijken naar de film De Passie van het Mirakel. Daarna ging pastoor Wim Bakker van de RK federatie Vlietstreek voor in het Plechtig Lof. Het was een mooi stil moment, met gezang en gebed. "Maak het stil in jezelf, luister hierin naar De Ander". 

Een kort fotoverslag kunt u HIER vinden


Smakt St Jozef 01OPENINGSBEDEVAART KEVELAER & Sint Jozef in smakt

Vrijdag 30 April t/m Zaterdag 1 Mei

Opening bedevaartseizoen in Kevelaer met een pontificale Hoogmis

Helaas zullen wij ook dit jaar niet naar Kevelaer kunnen reizen om met onze groep pelgrims de openingsviering van het bedevaartseizoen bij te wonen. U bent echter uitgenodigd om online de viering bij te wonen.

De abt van de Norbertijnen abdij van Hamborn, prelaat Albert Thomas Dölken OPraem, opent de Kevelaer-bedevaart van dit jaar op zaterdag 1 mei 2021, onder het motto “Adem in mij, Heilige Geest”. De dienst van dit jaar voor de opening van het bedevaartseizoen kan echter alleen worden gevierd onder de bekende Corona-beperkingen. Er zijn beperkt zitplaatsen beschikbaar in de basiliek. Daarom zullen de verenigingen, ordes en broederschappen, die anders het beeld van de bedevaart naar Kevelaer jaar na jaar openen, opnieuw slechts met kleine delegaties vertegenwoordigd zijn.

Voor de aanvang van de viering zal abt Albert Dölken de pelgrimspoort van de basiliek openen met de traditionele hamerslagen op de hoofdentreedeur van de Basiliek. De korte plechtigheid wordt ook uitgezonden.

Live uitzending van de dienst Voor alle gelovigen en vooral voor de talloze pelgrims die zich nauw verbonden voelen met Kevelaer en die de dienst op 1 mei niet kunnen vieren, wordt de dienst uitgezonden in een livestream op de website https://www.wallfahrt-kevelaer.de/gottesdienste/live-uebertragung/

De pauselijke mis en de uitzending vanuit de basiliek beginnen om 10.00 uur, muzikaal uitgevoerd door een koorformatie van de basiliekmuziek onder leiding van koordirigent Romano Giefer en basiliekorganist Elmar Lehnen. De "Missa pro pace" van Christian Matthias Heiß en Marian motetten zullen te horen zijn.


Kevelaer 2015 1

Feestdag Maria van Kevelaer / Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 19 juni
De Algemene Leden Vergadering van de Broederschap op 19 juni zal niet plaatsvinden. Deze wordt verzet naar voorjaar 2022..


Kevelaer, Maria Troosteres der Bedroefden

Augustusbedevaart van donderdag 5 t/m zaterdag 7 augustus 

De 1- en 3-daagse naar Kevelaer zal (helaas) ook dit jaar niet plaatsvinden op de gebruikelijke manier.

Wel zal op vrijdag 6 augustus de bedevaartkaars van de Haagse Bedevaarten in de Basiliek worden gewijd en daarna geplaatst in de Kaarsenkapel. Het bestuur is voornemens aanwezig te zijn. U kunt natuurlijk altijd op die dag naar Kevelaer komen, maar alleen op eigen gelegenheid (eigen vervoer) en verantwoordelijkheid. Wilt

u aanwezig zijn, laat het ons dan weten, zodat wij u definitief over het programma (voorlopig H. Mis 11.15 uur, Kruisweg 14.00 uur en aansluitend afscheid bij de Genadekapel), de tijden en de geldende regels kunnen informeren.

Ook zullen we de kaarsjes van de ‘kaarsjes-actie’ opsteken voor de intenties van de thuisblijvers.

Foto’s e.d. worden op facebook geplaatst.


Heiloo 01Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood

Woensdag 15 september

De bedevaart naar Heiloo en Egmond zal plaatsvinden op de gebruikelijke manier.
We zullen u nader informeren over programma en vervoer via de gebruikelijke folder waarna u zich ook kunt inschrijven.


Marialof in Den Haag

Zondag 3 oktober 

Het Marialof in Den Haag gaat door in het Willibrordushuis in de Oude Molstraat.


Kevelaer 03Kevelaer, sluiting bedevaartjaar

Zondag 31 oktober en Maandag 1 november

De Sluitingsbedevaart naar Kevelaer met een pontificale Hoogmis wordt naar wij hopen uitgevoerd zoals gebruikelijk.
Wij besluiten hierover begin september.