• Slideshow 53
 • Slideshow 05
 • Slideshow 58
 • Slideshow 27
 • Slideshow 42
 • Slideshow 40
 • Slideshow 52
 • Slideshow 18
 • Slideshow 24
 • Slideshow 54
 • Slideshow 13
 • Slideshow 51
 • Slideshow 04
 • Slideshow 16
 • Slideshow 07
 • Slideshow 12
 • Slideshow 14
 • Slideshow 28
 • Slideshow 34
 • Slideshow 46
 • Slideshow 30
 • Slideshow 56
 • Slideshow 35
 • Slideshow 01
 • Slideshow 49
 • Slideshow 43
 • Slideshow 38
 • Slideshow 08
 • Slideshow 41
 • Slideshow 36
 • Slideshow 50
 • Slideshow 55
 • Slideshow 21
 • Slideshow 25
 • Slideshow 10
 • Slideshow 59
 • Slideshow 23
 • Slideshow 45
 • Slideshow 11
 • Slideshow 20
 • Slideshow 37
 • Slideshow 15
 • Slideshow 48
 • Slideshow 29
 • Slideshow 26
 • Slideshow 57

DATA BEDEVAARTEN 2021


Succesvolle ‘kaarsjesactie’ ook in 2021

Set1Velen missen het onderlinge contact en bezoek aan onze bedevaartplaatsen.
De kaarsjesacties gedurende het afgelopen jaar waren een groot succes. Daarom blijft het mogelijk dat voor u kaarsjes worden opgestoken bij Maria van Kevelaer.

U maakt € 0,50 per kaarsje over op banknummer NL43 INGB 0000432545 t.n.v. Haagse Bedevaarten te Rotterdam o.v.v. kaarsje(s) opsteken en uw naam.

Op vrijdag 6 augustus zullen we deze kaarsjes speciaal voor u en uw intenties aansteken.


Stille Omgang 01Stille Omgang, Mirakel van Amsterdam

Nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart (aangepaste vorm)
In Voorburg kwamen enkele Stille Ommegangers samen om te kijken naar de film De Passie van het Mirakel. Daarna ging pastoor Wim Bakker van de RK federatie Vlietstreek voor in het Plechtig Lof. Het was een mooi stil moment, met gezang en gebed. "Maak het stil in jezelf, luister hierin naar De Ander". 

Een kort fotoverslag kunt u HIER vinden


Smakt St Jozef 01OPENINGSBEDEVAART KEVELAER & Sint Jozef in smakt

Vrijdag 30 April t/m Zaterdag 1 Mei

Opening bedevaartseizoen in Kevelaer met een pontificale Hoogmis

Helaas zullen wij ook dit jaar niet naar Kevelaer kunnen reizen om met onze groep pelgrims de openingsviering van het bedevaartseizoen bij te wonen. U bent echter uitgenodigd om online de viering bij te wonen.

De abt van de Norbertijnen abdij van Hamborn, prelaat Albert Thomas Dölken OPraem, opent de Kevelaer-bedevaart van dit jaar op zaterdag 1 mei 2021, onder het motto “Adem in mij, Heilige Geest”. De dienst van dit jaar voor de opening van het bedevaartseizoen kan echter alleen worden gevierd onder de bekende Corona-beperkingen. Er zijn beperkt zitplaatsen beschikbaar in de basiliek. Daarom zullen de verenigingen, ordes en broederschappen, die anders het beeld van de bedevaart naar Kevelaer jaar na jaar openen, opnieuw slechts met kleine delegaties vertegenwoordigd zijn.

Voor de aanvang van de viering zal abt Albert Dölken de pelgrimspoort van de basiliek openen met de traditionele hamerslagen op de hoofdentreedeur van de Basiliek. De korte plechtigheid wordt ook uitgezonden.

Live uitzending van de dienst Voor alle gelovigen en vooral voor de talloze pelgrims die zich nauw verbonden voelen met Kevelaer en die de dienst op 1 mei niet kunnen vieren, wordt de dienst uitgezonden in een livestream op de website https://www.wallfahrt-kevelaer.de/gottesdienste/live-uebertragung/

De pauselijke mis en de uitzending vanuit de basiliek beginnen om 10.00 uur, muzikaal uitgevoerd door een koorformatie van de basiliekmuziek onder leiding van koordirigent Romano Giefer en basiliekorganist Elmar Lehnen. De "Missa pro pace" van Christian Matthias Heiß en Marian motetten zullen te horen zijn.


Kevelaer 2015 1

Feestdag Maria van Kevelaer / Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 19 juni
De Algemene Leden Vergadering van de Broederschap op 19 juni zal niet plaatsvinden. Deze wordt verzet naar voorjaar 2022..


Kevelaer, Maria Troosteres der Bedroefden

Augustusbedevaart van donderdag 5 t/m zaterdag 7 augustus 

Een bijzondere bedevaart, dat was het zeker. Met een viertal auto’s trokken het bestuur van de Haagse Bedevaarten en enkele vaste deelnemers naar Kevelaer, om namens alle anderen die in Nederland achterbleven, de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Moeder, Maria, Troosteres der Bedroefden te ondernemen.

Door de Coronapandemie was het helaas wederom niet mogelijk gebleken om de traditionele grote augustusbedevaart vanuit Den Haag en ruime omstreken uit te voeren. Wel hadden wij, naast onze persoonlijke bagage, ook namens velen de intenties in ons hart om bij Maria neer te leggen.

Daartoe staken we op vrijdag 6 augustus 150 kaarsen aan bij de Kaarsenkapel, hierbij geholpen door de kinderen uit Leiden die ruim vertegenwoordigd waren die dag. Wat een genot om te zien hoeveel gezinnen waren gekomen om de viering van de Heilige Mis in de Mariabasiliek bij te wonen! Dat geeft weer moed voor de toekomst!

De Heilige Mis werd geopend met een welkomstwoord door pastoor Kauling, de rector van het Maria-oord, wij werden hartelijk welkom geheten en het was fijn om te zien hoe veel mensen op eigen gelegenheid naar Kevelaer waren gekomen om hierbij aanwezig te zijn. De kerk zat, op de daartoe aangewezen plekken, echt helemaal vol!

In Der Goldener Apfel werd afscheid genomen van Frau Jutta Pesch, die samen met haar familie het hotel en restaurant vele jaren heeft gerund. Het pand is verkocht, een projectontwikkelaar zal er appartementen gaan bouwen maar er is goede hoop dat het restaurant, na renovatie weer kan gasten kan gaan ontvangen. Met een zelfgemaakt cadeautje, een potje beschilderd met appeltjes en gevuld met Haagse Hopjes, werd ze bedankt tijdens de lunch. En er was nog een verrassing ook: het was mogelijk om allerlei attributen van het hotel en uit de inboedel te kopen in de achterzaal. Menig linnen servet, kaarsenstandaard, potje en bestek en zelfs een prachtig kruisbeeld werd gekocht en meengenomen!

In de middag werd de Kruisweg gebeden, in de voetsporen van Sint Jozef, voedstervader van Jezus. Het is in 2021 immers het jaar gewijd aan de Heilige Sint Jozef. Ook op zijn voorspraak mogen wij bidden tot God.

De kinderen waren ook hier aanwezig en maakten er hun eigen feest van, met een zelfgemaakt kruis van takken en hollend van de ene statie na de andere, zodra het Onze Vader werd ingezet. Het bleef gelukkig droog en voor het afscheid nemen bij de Genadenkapel, was er voor ieder nog gelegenheid om een heerlijk kopje koffie met groot stuk gebak te nuttigen bij een van de terrasjes in de Hauptstrasse of de Bussmannstrasse. Er werd genoten en ook werd er gewinkeld.

Bij de Genadenkapel werd afscheid genomen en werden alle devotionalia gezegend. Daarna kon voor velen de terugreis weer aanvaard worden maar er bleven toch nog diverse groepjes eten in Kevelaer, het was nog lang gezellig in de stad!

Zaterdag was er een klein groepje aanwezig bij de Heilige Mis, ter afscheid, in de Biechtkapel. En na een laatste wandeling, een laatste kop koffie, een laatste bezoekje aan een winkel, werd aan de terugreis begonnen.

Het was een bijzondere bedevaart.

Ineke Huitema-Versteeg

Het fotoverslag kunt u HIER vinden


Heiloo 01Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood

Woensdag 15 september

Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland.

Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent door zijn gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem, ook de zwakste.

Dit jaar is het door de Coronapandemie, steeds afwachten hoe de maatregelen effect hebben op onze mogelijkheden om ter bedevaart te gaan.

Maar we maken natuurlijk wel plannen.
Op woensdag 15 september zijn wij voornemens om vanaf o.a. Den Haag, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en Leiden naar dit Heiligdom op bedevaart te gaan samen met de Haagse Bedevaarten. Op deze bedevaart zal een H.Mis met wijding van de bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. Na de lunch en de Kruisweg in Heiloo is er een plechtig Lof in de St. Adelbertadbij in Egmond waarna ook de gekochte devotionalia gezegend kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte thuiskomst rond 21.00 uur.

De kosten zijn € 55,- per persoon, incl. vervoer, koffie met wat lekkers en tijdens de (eigen meegebrachte) lunch, diner, groepsverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.).

De flyer met informatie kunt u HIER vinden

Via deze LINK kunt u zich direct inschrijven.


Marialof in Den Haag

Zondag 3 oktober 

Het Marialof in Den Haag gaat door in het Willibrordushuis in de Oude Molstraat.


Kevelaer 03Kevelaer, sluiting bedevaartjaar

Zondag 31 oktober en Maandag 1 november

Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in Kevelaer betekent dit ook dat het bedevaartjaar 2021 ten einde loopt.  Dit wordt op plechtige wijze officieel afgesloten.  Het is een bijzonder moment, de sluiting duurt tot het komend voorjaar en dan zal het seizoen weer plechtig geopend worden op zondag 1 mei 2022.

Zoals voorheen organiseert de Haagse Bedevaarten in dit bijzondere jaar, met inachtneming van alle voorschriften, deze reis naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Hierbij kunt u aanwezig zijn.

De flyer met informatie kunt u HIER vinden

Via deze LINK kunt u zich direct inschrijven.