• Slideshow 14
 • Slideshow 51
 • Slideshow 21
 • Slideshow 30
 • Slideshow 13
 • Slideshow 46
 • Slideshow 27
 • Slideshow 07
 • Slideshow 11
 • Slideshow 50
 • Slideshow 41
 • Slideshow 43
 • Slideshow 23
 • Slideshow 56
 • Slideshow 26
 • Slideshow 58
 • Slideshow 15
 • Slideshow 01
 • Slideshow 57
 • Slideshow 37
 • Slideshow 42
 • Slideshow 34
 • Slideshow 20
 • Slideshow 25
 • Slideshow 05
 • Slideshow 49
 • Slideshow 52
 • Slideshow 54
 • Slideshow 48
 • Slideshow 40
 • Slideshow 36
 • Slideshow 55
 • Slideshow 04
 • Slideshow 45
 • Slideshow 18
 • Slideshow 28
 • Slideshow 38
 • Slideshow 29
 • Slideshow 12
 • Slideshow 59
 • Slideshow 35
 • Slideshow 08
 • Slideshow 53
 • Slideshow 16
 • Slideshow 10
 • Slideshow 24

Lid worden van de Broederschap

Namens de Broederschap van de ’s-Gravenhaagsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer nodigen wij u uit lid te worden. Hieronder enige praktische informatie over een lidmaatschap.

Een lid ontvangt de Statuten van de Broederschap en het welkomstgeschenk: het boekje “Bij Moeder thuis”. Dit boekje, dat geschreven is in 1994, geeft een beschrijving van 100 jaar Broederschap en Haagse Bedevaarten. De naam van nieuwe leden wordt opgenomen in het Leden-boek van de Broederschap. Leden ontvangen ieder voorjaar (de maand april) en medio december onze Broederschaps­kroniek, met informatie over de Broederschap en de bedevaarten die de Haagse Bedevaarten jaarlijks organiseert.

Doelstelling Broederschap
De Broederschap heeft als doel de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, de Troosteres van de Bedroefden, bekend te maken en te verspreiden. Ze doet dit op diverse manieren. Dit betreft naast de bevordering van deelname aan bedevaarten o.a., het bevorderen van betrokkenheid van jeugd en jongeren en het behoud van de traditionele liturgische plechtigheden.

Lid Broederschap
Het lidmaatschap van de Broederschap loopt van 1 januari t/m 31 december. U wordt verzocht om de jaarlijkse contributie vóór 31 januari te voldoen. De contributie bedraagt € 10,00 per persoon per jaar en € 18,00 per echtpaar. Leden worden opgenomen in het ledenboek van de Broederschap. U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen, en wel vóór 1 december van ieder jaar. Doet u dit niet dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend voortgezet.
Het aanmeldformulier kunt u HIER vinden.

Overlijden lid Broederschap
Als bij het overlijden van een lid van de Broederschap de nabestaanden de rouwkaart naar de Broederschap zenden, zal ter intentie van de zielenrust van de overledene een misintentie worden opgedragen tijdens de jaarlijkse Broederschapsmis in Kevelaer. De overlijdensdatum wordt vastgelegd in het ledenboek.

Broederschapsmis in Den Haag en in Kevelaer
Twee keer per jaar wordt de Broederschaps-mis opgedragen, voor de levende en overleden leden van de Broederschap: op de feestdag van Maria van Kevelaer (zaterdag na Hemelvaartsdag) in de Willibrorduskapel in Den Haag en tijdens de driedaagse bedevaart naar het mooie Maria-oord Kevelaer.

Samenstelling van het bestuur van de Broederschap

Djanny 1  Ineke Huitema 1  Johan Biesjot
Djanny Bracke, voorzitter 
Overleden 27-2-23 - In Memoriam
Ineke Huitema-Versteeg
secretaris 
Johan Biesjot
penningmeester 
 Diaken Clavel 1  Pastoor Smith 1 Len de Vries Blom
Diaken Clavel
lid
 Pastoor Smith
moderator
 Len de Vries-Blom
lid

 

Jan Dingjan 1
Jan Dingjan
erelid