• Slideshow 46
 • Slideshow 30
 • Slideshow 58
 • Slideshow 15
 • Slideshow 08
 • Slideshow 55
 • Slideshow 51
 • Slideshow 41
 • Slideshow 18
 • Slideshow 36
 • Slideshow 25
 • Slideshow 56
 • Slideshow 20
 • Slideshow 42
 • Slideshow 10
 • Slideshow 12
 • Slideshow 50
 • Slideshow 35
 • Slideshow 34
 • Slideshow 54
 • Slideshow 05
 • Slideshow 59
 • Slideshow 14
 • Slideshow 16
 • Slideshow 28
 • Slideshow 49
 • Slideshow 23
 • Slideshow 21
 • Slideshow 40
 • Slideshow 48
 • Slideshow 52
 • Slideshow 38
 • Slideshow 24
 • Slideshow 43
 • Slideshow 37
 • Slideshow 11
 • Slideshow 04
 • Slideshow 27
 • Slideshow 13
 • Slideshow 01
 • Slideshow 53
 • Slideshow 57
 • Slideshow 45
 • Slideshow 29
 • Slideshow 07
 • Slideshow 26

Via Jozef naar Maria en zo naar God

Smakt St Jozef 01Dat was een mooie combinatie: op dinsdag 30 april vertrokken wij met een opgeruimd gezelschap richting Smakt om daar Sint Jozef te begroeten en hem te vragen om steun en hem te danken. Vanwege het 125 jarig jubileum van de Haagse Broederschap werden we verrast met een speciaal jubileumgebakje, we dronken koffie in de bus, er was een heuse keuken achterin en dat smaakte dus allemaal extra lekker. Na een moment van overweging en een Heilige Mis in Smakt door pastoor Smith en diaken Clavel en een goede lunch in het Pelgrimshuis, vertrokken met zonneschijn naar Kevelaer. Daar hadden we nog ruim de gelegenheid om onze kamers op te zoeken en rond te kijken, wat inkopen te doen en daarna was er een mooie Kruisweg in de Biechtkapel. Na het diner, voor de eerste keer in Hotel de Goldener Apfel, gingen we gezamenlijk naar het plechtig Lof, ook in de Biechtkapel. Met een gezellig samenzijn in Hotel De Gouden Zwaan sloten we deze zeer geslaagde en mooie bedevaart dag af: via Jozef waren we bij Maria terechtgekomen.

Op woensdag 1 mei was het al vroeg druk in de Mariabasiliek, iedereen probeerde om 9 uur al een plaatsje te vinden in de grote kerk, want vandaag werden de grote basiliekdeuren plechtig geopend door de bisschop van Mainz, dr. P.Kohlgraf. Terwijl iedereen in de kerk zat, of moest blijven staan vanwege de grote drukte, werd er 3 maal op de deur getikt met een speciale hamer. Na deze tikken met de hamer en een symbolische kruisteken met de sleutel van de bedevaartdeur, werd de deur geopend. Na een gebed werd het portaal met wijwater gezegend en daarna trok de hele processie naar binnen, een feestelijke stoet begeleid door muziek van het orkest en koor in de kerk. Na de pontificale Hoogmis trok iedereen naar buiten en werd bij de Genadekapel gebeden. De schrijn met de relieken van de Heilige Ludger en de Heilige Willibrordus werd vanuit de basiliek in de stoet meegedragen en begeleid door een muziekkorps, trok de processie met de schrijn naar het Forum Pax Christi. De schrijn werd geplaatst in het altaar van de Pax Christikapel waarna de feestelijkheden werden afgesloten met muziek. De pastoor van Kevelaer gaf een vooruitblik op het nieuwe bedevaartjaar en de bisschop sprak een kort dankwoord. Een mooie afsluiting van deze hoogmis: via Jozef en Maria naar God.

Het werd laat voor de lunch maar we hebben opnieuw heerlijk gegeten en na de lunch namen we afscheid van Maria en Kevelaer bij de Genadekapel. Alle devotionalia werden gezegend door Diaken Clavel en na het maken van, de reeds traditionele, groepsfoto, gingen we naar de bus die ons in de vroege vooravond weer veilig thuis bracht.

Het was een mooie bedevaart, het samen op bedevaart gaan naar deze bijzondere plaatsen is een mooie manier om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te zijn.

Ineke Huitema